Kiểm toán các ngân hàng được mua lại giá 0 đồng

(SGGP).- Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017.

Trong đó, KTNN sẽ kiểm toán việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém như các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, và việc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý sở hữu chéo, nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

3 ngân hàng thương mại GPBank, OceanBank, CBBank từng được mua với giá 0 đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: I.T

Bên cạnh đó, KTNN cũng kiểm toán một số chuyên đề lớn như: công tác quản lý nợ công để đánh giá tính trung thực, hợp lý của các báo cáo nợ công năm 2016; tính đồng bộ, đầy đủ, hợp lý, khả thi trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nợ công, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ; tình hình cổ phần hóa, thoái vốn và việc sử dụng giá trị lợi thế quyền thuê đất nhà nước để góp vốn đầu tư các dự án bất động sản của các doanh nghiệp nhà nước…

HÀ MY

Các tin, bài viết khác