Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động

SGGPO
Trưa 22-12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 3, khóa IX.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Mặt khác, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức đặc biệt, với những biến động khó lường, nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn đến nước ta.

Trong bối cảnh khó khăn đó, một lần nữa tinh thần đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo, đức hy sinh, tình yêu thương con người của nhân dân ta lại được phát huy, tỏa sáng. Đất nước ta từng bước vững chắc vượt qua thách thức, khó khăn, sớm kiểm soát được sự lây lan của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân; duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (GDP năm nay ước đạt từ 2,5 đến 3%); bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia; hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41.

Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu đề ra, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Trong thành công của đất nước năm 2020, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đáng chú ý, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ và nhân dân, cán bộ lão thành, thế hệ trẻ, sinh viên, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đồng bào ta ở nước ngoài, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ trong xã hội. Hầu hết các ý kiến tham gia rất tâm huyết, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, trong sáng, chân thành, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững được vai trò lãnh đạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn đất nước ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, dân tộc trường tồn, cường thịnh.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trân trọng hoan nghênh và cảm ơn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước. Tại Hội nghị lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng, nghiêm túc tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng tới đây sẽ xác định những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn cho nhiệm kỳ tới. Với tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng, MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động ảnh 1 Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu
Với vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử thực hiện đúng quy định Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Không để lọt những đại biểu không đủ tiêu chuẩn. Ngày bầu cử cũng là ngày hội của nhân dân để góp phần xây dựng chính quyền thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Song song với việc vận động nhân dân, MTTQ cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nhận thức và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Cùng với đó, nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Đồng chí nêu rõ, MTTQ cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh. Cần khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi người dân.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TPHCM khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

TPHCM khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Năm nay, bắt đầu thực hiện chính quyền đô thị, TPHCM không tổ chức HĐND ở quận, phường. Do đó, cùng với bầu cử ĐBQH, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ĐB HĐND TPHCM, HĐND TP Thủ Đức, HĐND 5 huyện và 63 xã, thị trấn. Trong đó, 5 huyện (có 63 xã, thị trấn) sẽ bầu ĐBQH và bầu đủ ĐB HĐND 3 cấp (cấp thành phố, huyện và xã). Riêng cử tri TP Thủ Đức sẽ bầu ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM và HĐND TP Thủ Đức.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những tấm lòng rộng mở

Tết đến, xuân về, nghĩa tình đồng bào, dân tộc, sự đùm bọc, sẻ chia lan tỏa khắp mọi miền. Tại TPHCM, ngoài chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiều người dân cũng âm thầm chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Họ là những đảng viên, cũng có khi chỉ là người lao động bình thường nhưng tấm lòng luôn rộng mở.

Xây dựng Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên

Ngày 26-2, Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020. Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Việt Nam và Thế giới

Đón 390 công dân Việt Nam tại Myanmar về nước

2 chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Myanmar về nước vừa cất cánh tại Sân bay Nội Bài sáng 4-3. Các chuyến bay do Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thực hiện trong bối cảnh bất ổn chính trị tại quốc gia này đang lan rộng. 390 hành khách trên các chuyến bay thuộc diện quy định của Chính phủ, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có nhu cầu cấp bách về nước.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cần Thơ có 5 giám đốc sở mới

Ngày 3-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi công bố và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nội vụ.

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP