Kinh doanh xổ số không đủ điều kiện - Phạt tiền đến 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số. Theo Nghị định này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số là 2 năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; nếu quá thời hạn nói trên thì không xử phạt nhưng vẫn buộc phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định này. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số tối đa là 100 triệu đồng, được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm khác như sau: phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số gian dối hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số. Mức phạt tương tự áp dụng đối với doanh nghiệp in vé số không có đủ nội dung theo quy định hoặc ký hợp đồng in vé số với cơ sở in không đủ điều kiện in vé số.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số kinh doanh loại hình sản phẩm không được phép kinh doanh theo quy định; đồng thời tịch thu toàn bộ số lượng vé số không được phép kinh doanh và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 30 ngày đến 60 ngày.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân cạo sửa, tẩy xóa, làm giả vé số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số cố ý thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của hội đồng giám sát xổ số, ngoài việc bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số từ 90 ngày đến 180 ngày.

 N.V.H

Các tin, bài viết khác