Kịp thời giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ngày 23-2, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Năm 2023, Công an TPHCM đạt nhiều kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên một số lĩnh vực trọng tâm. Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đã giải quyết gần 3,7 triệu hồ sơ; giải quyết nhanh 2.449 trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông và 3.261 trường hợp cấp thị thực, thẻ tạm trú.

Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã giải quyết 524.483 hồ sơ đăng ký xe; cấp mới, cấp đổi, cấp lại cho 1.480 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái xe trong CAND; kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 2.133 xe ô tô, xe máy chuyên dùng trong ngành Công an; thực hiện đổi biển số xe kinh doanh vận tải cho 25.993 trường hợp và đăng ký xe có nguồn gốc tờ khai điện tử cho 11.453 trường hợp.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đã giải quyết 2.427.961 hồ sơ theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) đã giải quyết 634.064 hồ sơ; cấp 3.952.225 tài khoản định danh điện tử; phối hợp các đơn vị liên quan thu thập dữ liệu dân cư, cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 342 nhân khẩu đặc biệt và công dân đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại tỉnh Lâm Đồng.

z5185739488077-a66c3f3db59d036905e6aa8822d56116-3248.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác CCHC năm qua.

Để thực hiệu quả công tác CCHC năm 2024, Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; cần thay đổi tư duy, cách thức làm việc từ môi trường thủ công sang thực hiện hiệu quả trên môi trường điện tử, công tác CCHC phải gắn với công tác chuyển đổi số, công tác thi đua khen thưởng nhằm phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC và công tác quản lý nhà nước.

z5185739297790-4a4c87f147120f54d59b554adf94d60b-5464.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc
z5185739158429-1982d6c756524347001d13ac9e846201-8297.jpg
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; tập trung tuyên truyền về nội dung, tiện ích, kết quả thực hiện Đề án 06 và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến... thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được xử lý dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính; cần triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của UBND TPHCM "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội".

Tin cùng chuyên mục