Lãi suất tiền VN đồng có xu hướng tăng

Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần qua có xu hướng tăng khá cao ở tất cả các kỳ hạn (mức tăng thấp nhất là 0,68%/năm).

Lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 12 tháng có mức tăng trên 1%/năm so với số liệu kỳ trước đó. Lãi suất bình quân qua đêm là 7,20%/năm (tăng 1,39%/năm), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 8,28%/năm đến 9,50%/năm.

Đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 12 tháng có xu hướng giảm nhẹ; lãi suất bình quân ở các kỳ hạn còn lại tăng so với số liệu tuần trước đó, tuy nhiên mức biến động không nhiều (phổ biến ở mức dưới 0,3%/năm). Lãi suất bình quân cao nhất là 1,58%/năm (đối với kỳ hạn 3 tháng). Các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,42% đến 1,46%/năm.

NHNN cũng cho biết, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5%-10%/năm, trung và dài hạn từ 10%-10,5%/năm.

Lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10%-10,5%/năm.

Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12%-16,5%/năm.

TTXVN

Các tin, bài viết khác