Làm rõ khó khăn, vướng mắc của kinh tế tập thể ở chính sách, quy định nào?

Kinh tế tập thể, nhất là ở khu vực nông thôn, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng, nhất là trong liên kết để cùng phát triển, tạo ra vùng hàng hóa - nguyên liệu lớn. Thế nhưng, mô hình này vẫn có không ít vướng mắc. Phó Thủ tướng nêu ra nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu chỉ rõ vướng mắc ở chính sách, quy định nào... để tháo gỡ.

Diễn đàn “Hợp tác xã quốc gia năm 2024”. Ảnh: VPG
Diễn đàn “Hợp tác xã quốc gia năm 2024”. Ảnh: VPG

Phát biểu tại Diễn đàn “Hợp tác xã quốc gia năm 2024” với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm” do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức ngày 11-4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, hiện nay khu vực kinh tế tập thể tiếp tục có sự tăng trưởng, các hợp tác xã đã cơ bản chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá, sản phẩm của hợp tác xã ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Trong chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cả nước có hơn 5.300 chủ thể, trong đó có 38,1% là hợp tác xã.

Còn theo bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 31.700 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. Trong hơn 31.000 hợp tác xã có hơn 20.000 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm trên 64% tổng số hợp tác xã cả nước. Trong gần 6 triệu thành viên hợp tác xã có trên 3,8 triệu là nông dân, chiếm trên 63% tổng số thành viên.

Theo số liệu thống kê của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Bộ NN-PTNT, cả nước đã có trên 4.000 hợp tác xã tham gia liên kết theo chuỗi giá trị (chiếm gần 13% tổng số hợp tác xã). Liên kết là xu thế để tồn tại và phát triển. Mặc dù vậy, hoạt động của nhiều hợp tác xã hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn do vướng mắc về chính sách.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho kinh tế tập thể. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải làm rõ vướng ở cơ chế nào, quy định nào, trách nhiệm thuộc về ai, để có đề xuất cụ thể.

Tin cùng chuyên mục