Hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) lần thứ XVII:

Lắng nghe và chia sẻ tiếng nói từ cơ sở

Nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, cũng như nắm chắc tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã triển khai kế hoạch phân công cấp ủy viên, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở huyện (gọi tắt là cán bộ) về tham gia sinh hoạt khu dân cư (KDC), qua đó giúp đỡ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở KDC hoạt động hiệu quả.
Lắng nghe và chia sẻ tiếng nói từ cơ sở

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phân công cán bộ về tham gia sinh hoạt ở KDC giúp kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở. Qua sinh hoạt, tạo ra tính tương tác hai chiều tích cực. Một mặt, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Cán bộ truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Qua lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, Huyện ủy Hòa Vang giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên

Qua lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Mặt khác, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ nhất là về đạo đức, lối sống, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới.
Lắng nghe và chia sẻ tiếng nói từ cơ sở ảnh 3 Huyện ủy Hòa Vang phân công cán bộ về tham gia sinh hoạt ở KDC giúp kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở
Chi bộ thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có một đảng viên nguyên là cán bộ thôn. Do phát sinh mâu thuẫn với một người dân dẫn đến va chạm, tự cảm thấy tư cách đảng viên của mình “có vấn đề” nên đảng viên này tự nguyện làm đơn xin ra khỏi đảng. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ cơ sở, Đảng ủy xã Hòa Nhơn đã đi xác minh, tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá mức độ “vấn đề”, thấy không đến mức quá nghiêm trọng. Đảng viên kể trên đã có hơn 20 năm tuổi đảng, ngoài “sự cố” trên thì luôn phấn đấu là một đảng viên tốt. Đảng ủy phân công cán bộ đứng điểm, cùng với chi bộ tác động nhiều phía, động viên đảng viên này ổn định tư tưởng, vượt qua khó khăn, mặc cảm, nâng cao tinh thần tự giác cũng như ý chí chiến đấu của đảng viên, nên đã rút đơn xin ra khỏi đảng. Cho đến nay, không chỉ tốt, mà đảng viên này còn rất gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động phong trào của thôn.
Lắng nghe và chia sẻ tiếng nói từ cơ sở ảnh 4 Huyện Hòa Vang thay đổi diện mạo từ huyện nông thôn lạc hậu trở thành đô thị có bản sắc

Năm 2016, Chi bộ thôn Hòa Khương Đông (xã Hòa Nhơn) không đạt trong sạch vững mạnh. Hệ thống chính trị ở thôn hoạt động chưa hiệu quả, chưa có sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thôn. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với các hoạt động Ban nhân dân thôn, các hội đoàn thể thôn còn có mặt hạn chế. Hoạt động các hội, đoàn thể chưa mạnh, chưa tập hợp được nhiều hội viên, đoàn viên đến tham gia sinh hoạt. Tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên chưa được phát huy tốt. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đối với thôn Hòa Khương Đông, Ban Tổ chức Huyện ủy đăng ký giúp đỡ chi bộ thôn.

Sau khi đăng ký giúp đỡ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Mặt trận và các Đoàn thể xã bàn kế hoạch giúp đỡ chi bộ; làm việc với cấp ủy và quân dân chính thôn. Hằng quý, lãnh đạo của Ban Tổ chức Huyện ủy về tham dự sinh hoạt chi bộ để theo dõi tình hình hoạt động ở thôn, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế. Nhờ đó, sau thời gian giúp đỡ, hệ thống chính trị ở thôn hoạt động hiệu quả hơn, có sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thôn và nhiệm vụ cấp trên giao.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với các hoạt động của Ban nhân dân thôn, các hội đoàn thể thôn được tăng cường đáng kể. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên về mặt nội dung và hình thức, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 95%, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng tháng của các chi bộ được bảo đảm, hình thức đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng xã, thôn, nhất là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

Nhiều chi bộ thôn đã bàn và đưa ra nghị quyết sát với tình hình thực tế của thôn, xóm; phân công đảng viên thực hiện nghị quyết rất cụ thể. Chi bộ và từng đảng viên gắn bó với cộng đồng, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần đưa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Qua việc Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cán bộ về đứng điểm, đã giúp tiếng nói từ dưới cơ sở đến gần hơn với lãnh đạo huyện, qua đó thấu hiểu, chia sẻ và giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại ở cơ sở và dưới sở. Mặt khác, việc đứng điểm ở KDC cũng tạo môi trường cho cán bộ học hỏi, rút kinh nghiệm, tự hoàn thiện bản thân để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Từ những kết quả trên, trong thời gian tới, Huyện ủy Hòa Vang sẽ tiếp tục chỉ đạo các Cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả việc phân công cán bộ tham gia sinh hoạt ở KDC, thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp chặt chẽ trong theo dõi, giám sát, nhận xét, đánh giá và đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí xếp loại cán bộ hằng năm trong công tác thi đua của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, có phương pháp đánh giá, kiểm tra chéo để bảo đảm việc thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, tránh hình thức, qua loa.

Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tăng cường phân công cán bộ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tập trung dự những chi bộ không đạt trong sạch vững mạnh, chi bộ có vấn đề nổi lên, chi bộ năm trước chưa được các cơ quan dự sinh hoạt. Cán bộ tham gia sinh hoạt chi bộ cần hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ cách thức, quy trình, nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chấn chỉnh ngay những vấn đề bức xúc nổi lên ở cơ sở; kịp thời phản ánh tình hình nổi lên ở cơ sở với đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách để kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Viết về Đà nẵng