Lập Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước

Ủy ban Pháp luật tán thành lập Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm

Kết thúc phiên họp toàn thể Ủy ban Pháp luật cuối chiều 8-5, cơ quan của Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước, theo đó sẽ tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán. Tại phiên họp thứ 32 (tháng 4-2024), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung trình của Kiểm toán nhà nước. Ủy ban Pháp luật được giao thẩm tra nội dung này.

Theo Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước, sau hơn 22 năm hoạt động, Trung tâm Tin học trực thuộc Kiểm toán Nhà nước đã có sự trưởng thành về mọi mặt, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, những kết quả đạt được tương đối toàn diện, căn bản và quan trọng.

Việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán là một khâu quan trọng nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, góp phần tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hoạt động kiểm toán trong tương lai; tăng cường thực thi pháp luật về công nghệ thông tin và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang, Thường trực Ủy ban Pháp luật, hồ sơ trình được xây dựng khá công phu, đầy đủ, nhưng qua rà soát, có ý kiến đề nghị thống nhất về tên gọi. Một số ý kiến đề nghị làm rõ về số lượng biên chế thực tế của Trung tâm Tin học cũng như căn cứ, điều kiện để tổ chức lại thành đơn vị cấp Cục, vì khi thành lập Cục thì khối lượng công việc sẽ nhiều và nặng nề hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp thu hoàn thiện hồ sơ kèm theo báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến để kịp tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến tại phiên họp tới.

Tin cùng chuyên mục