Lính mới

Tàu đang hoạt động thì anh lính mới vội vã chạy vào phòng của thuyền trưởng.

– Thuyền trưởng, thuyền trưởng! Anh ta khóc lóc thảm thiết - Chúng ta đang bị chìm dần rồi!

– Đương nhiên!- thuyền trưởng nói- Chúng ta là lính tàu ngầm mà!

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác