Lời khuyên

Một người đàn ông trẻ chuẩn bị cưới vợ, nói với ông thợ vàng:
- Tôi đề nghị ông khắc rõ ràng trên nhẫn dòng chữ “Của Henri tặng Klara”.
- Anh hãy nghe lời khuyên của tôi – người thợ nói – Chỉ nên khắc hai chữ thôi: “Của Henri!”.

KIỀU DIỄM (st)

Các tin, bài viết khác