Ma cũ, ma mới

Nữ thư ký phòng kinh doanh hỏi anh chàng đi làm ngày đầu:

- Nhân viên mới à? Làm ơn đi lấy cho tôi một tách cà phê vào đây. À, công việc mới của anh là gì?

- Trưởng phòng kinh doanh.

T.V. (st)

Các tin, bài viết khác