Mai mối

Ông nọ kéo bà mối ra một góc nói khẽ:

- Bà dẫn cô ấy đến đây làm gì? Vừa già, vừa xấu…

- Ông cứ nói to thoải mái, cô ta bị điếc mà!

S.K (st) 

Các tin, bài viết khác