Maritimebank được phát hành 5.000 tỷ đồng giấy tờ có giá

* Ngân hàng ACB đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

(SGGP-12G).- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritimebank) vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép phát hành giấy tờ có giá dài hạn bằng VNĐ năm 2009 với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng.

Lãi suất giấy tờ có giá dài hạn bằng VNĐ năm 2009 sẽ do Maritimebank quy định phù hợp với các quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16-5-2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Maritimebank phải thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 theo đúng Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.

* Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có công văn xác nhận Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước cho khách hàng trong phạm vi: Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối.

TRẦN THANH

Các tin, bài viết khác