Mặt trận Tổ quốc giám sát các dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023. 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì 6 hoạt động giám sát: việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của UBND các cấp; tiếp tục giám sát việc triển khai các công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập; việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thể giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khi phát sinh các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Về hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội lần 2, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Ủy ban Trung ương MTQT Việt Nam yêu cầu nội dung kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội phải rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục cao; bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn, khách quan, công khai, hiệu quả, thực chất và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục