Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, MTTQ Việt Nam TPHCM phải là nơi nêu gương chân thành nhất trong việc thực hành dân chủ và đồng thuận xã hội. Đồng thời là nơi mà mọi ngành, mọi giới, từ các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học đến các doanh nghiệp, doanh nhân, hội đoàn, các tổ chức xã hội và kiều bào ở nước ngoài đều có thể đến như ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng đất nước, xây dựng thành phố.
Ngày 12-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2022).
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng TPHCM
Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, mỗi lần họp mặt không chỉ ôn lại truyền thống mà còn để nhắc nhớ, phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp; khắc phục những hạn chế yếu kém, tiếp tục đổi mới, phát triển. Với tinh thần, nhận thức, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là vấn đề cốt tử.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đến dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo đồng chí, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc đã được đúc kết qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; đã trở thành đường lối chiến lược cách mạng của Đảng trong hơn 92 năm qua.
Từ ngày ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và được dẫn dắt bởi tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng phát triển, góp phần phát huy cội nguồn sức mạnh toàn dân, trở thành động lực chủ yếu và là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.
Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, ngày nay sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, ngày càng mạnh mẽ và là nhân tố quan trọng của công cuộc đổi mới thành công; đồng thời giúp đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức. Điều này, đối với TPHCM đã được minh chứng một cách rõ ràng, sống động và sâu sắc qua từng chặng đường vẻ vang của lịch sử.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, diễn ra trong bầu không khí vừa phấn khởi, tự hào cũng vừa có những băn khoăn, lo lắng.
Đồng chí lý giải, phấn khởi, tự hào vì những ý chí quyết tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị TPHCM đã vượt qua thử thách chưa từng có của đại dịch Covid-19, đạt được những kết quả quan trọng trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.
TPHCM đã tập trung giải quyết và khắc phục có kết quả nhiều vấn đề xã hội đặt ra, nhất là ổn định về tư tưởng, cải thiện đời sống của người dân, người lao động.
"TPHCM tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần, xoa dịu những mất mát đau thương bằng tấm lòng tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua thử thách", đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ. 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 3
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dù vậy theo đồng chí, vẫn còn lo lắng vì trước bối cảnh chung của tình hình thế giới đã tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đời sống xã hội mà toàn hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp TPHCM đang thích ứng.
Để hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, gợi mở nhiều nội dung quan trọng. Đó là, cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước hết, cần phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội.
"MTTQ Việt Nam TPHCM phải là nơi nêu gương chân thành nhất trong việc thực hành dân chủ và đồng thuận xã hội. Đồng thời là nơi mà mọi ngành, mọi giới, từ các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học đến các doanh nghiệp, doanh nhân, hội đoàn, các tổ chức xã hội và kiều bào ở nước ngoài đều có thể đến như ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng đất nước, xây dựng thành phố", Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý.
“Cố gắng làm tốt việc này là hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM đã góp một nguồn lực to lớn để xây dựng phát triển thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi gắm.
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 6 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 7 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội
Một yêu cầu khác, Bí thư Thành ủy TPHCM đặt ra là, MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đề án nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TPHCM, nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2030. Nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân.
“Hiện nay vấn đề này chúng ta nói quyết tâm rất cao nhưng thực ra TPHCM còn nhiều vấn đề người dân kiến nghị, doanh nghiệp đề xuất chưa được giải quyết kịp thời. Có nhiều nơi tồn đọng, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Chúng ta hãy cố gắng, tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho 147 cá nhân ghi nhận sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trong công tác mặt trận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục xác định đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, là giải pháp để thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Để làm tốt hơn việc này, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động hơn nữa trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn của thành phố.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý thêm, ưu tiên những vấn đề quan trọng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, phải quyết liệt, đi đến cùng những việc đã giám sát, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thực hiện nhưng vẫn còn tồn đọng, kéo dài. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 9 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với các đại biểu trong buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TPHCM nghiên cứu đề xuất chính quyền thành phố ban hành cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng tư vấn; huy động đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, đội ngũ doanh nhân, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến, xây dựng TPHCM.

Chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội của TPHCM. Trong đó, MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, quy định củng cố lại hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm nguồn lực ổn định trên nền tảng “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, có cơ chế vận hành hiệu quả trên nền tảng công nghệ và dữ liệu quản lý dân cư. Đồng thời nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, nhất là trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, người chịu tác động trực tiếp của đại dịch. 

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, quan tâm tổ chức chu đáo buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 nhằm tưởng nhớ, nhắc nhở, phòng tránh đại địch và tôn vinh những nghĩa cử tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, san sẻ tình yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 10 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 3 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TPHCM không ngừng đổi mới các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nội lực, huy động sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
“Làm thế nào để phong trào thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM ngày càng thiết thực hơn nữa, gần gũi hơn nữa, cụ thể hơn nữa, gắn với lợi ích của cộng đồng, tiêu biểu như vừa rồi tôn vinh những tấm gương thầm lặng mà cao cả”, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở.
Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, dự báo của các nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước, năm 2023 có thể nói là năm có khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, bất định, phức tạp và rất khó lường. Hiện tại TPHCM đã và đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề rắc rối, khá phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất kinh doanh, môi trường, sức khoẻ và chất lượng sống của người dân tiếp tục cần phải vượt qua nữa.
Tuy nhiên, dù tình hình thế nào, Bí thư Thành ủy TPHCM vẫn có niềm tin vào MTTQ Việt Nam TPHCM, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa cùng với Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị sớm khắc phục khó khăn, vướng mắc, vượt qua và chuẩn bị các kế hoạch đón Tết cổ truyền dân tộc an vui, hạnh phúc.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đóng góp nguồn lực to lớn xây dựng thành phố phát triển ảnh 11 Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục để từng bước nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM trong tình hình mới. Cùng với đó, đồng chí ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, gương mẫu, tận tụy trong công tác và những kết quả nổi bật của đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM từ cấp thành phố đến cơ sở.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, đi qua mỗi giai đoạn, nhìn lại lịch sử vẻ vang của các thế hệ trong ngôi nhà chung, MTTQ Việt Nam TPHCM luôn xác định không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng lên một tầm cao mới. Đồng thời, tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phản biện xã hội theo chuyên đề, phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia phản biện xã hội về những vấn đề quốc kế dân sinh; nâng cao chất lượng sống của người dân.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho 147 cá nhân ghi nhận sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trong công tác mặt trận. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 năm 2022 cho 9 tập thể, 2 cá nhân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc lại một trong những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo đối với TPHCM khi về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đó là phải chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân, không để xảy ra những “điểm nóng”; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, chính quyền.


Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vào chiều ngày 26-1 (mùng 5 Tết). Ảnh: LÊ KIÊN

Vượt gió ngược, duy trì tăng trưởng cao, bền vững

Theo Nghị quyết 01/2023/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trước ngày 20-1, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn tất việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai nghị quyết.

Bút Sài Gòn

Duy trì liền mạch

Một chuyên gia bóng đá có uy tín cho rằng đích nhắm mới để thực thi của bóng đá xứ mình là Asiad Cup và World Cup. Đa số khán giả hâm mộ tuyển xứ mình cũng hào hứng với tầm nhìn này.