Mở rộng thực hiện chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của ngành nội vụ thành phố.

Thông báo yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh thần nâng cao trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là khuyến khích mở rộng thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị (về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung) từ cấp cơ sở và phải công bố sản phẩm thực hiện. Thông báo cũng yêu cầu phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, mà trọng tâm là tham mưu HĐND TPHCM một số dự thảo thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Nội vụ. Trong tháng 2, Sở Nội vụ cũng phải tham mưu UBND TPHCM trình Chính phủ dự thảo Nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho thành phố; Nghị định công nhận công chức cấp xã tương đương công chức cấp huyện thuộc thành phố; báo cáo Bộ Chính trị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Một nhiệm vụ khác là rà soát, đánh giá cụ thể việc phân cấp, ủy quyền đã thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phân cấp, ủy quyền cho UBND quận, huyện và TP Thủ Đức cũng như thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ hợp lý...

Tin cùng chuyên mục