Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì.

Tọa đàm khoa học Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”
Tọa đàm khoa học Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, PGS-TS Vũ Trọng Lâm cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Từ rất sớm, Người đã răn dạy về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải biết giữ “thanh danh của Đảng” và “danh giá của mình”. Người khẳng định, “người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”...

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cùng tầm nhìn xa đối với các vấn đề xây dựng Đảng, trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách, đạo đức cách mạng và danh dự của người cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy giữ liêm sỉ và danh dự; hãy khắc cốt ghi tâm: “Lời thề trước Đảng - Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

b3775727c86666383f77.jpg
Quang cảnh tọa đàm

Trước những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đòi hỏi người đảng viên của Đảng phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phải thường xuyên chăm lo, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, như “mỗi ngày phải rửa mặt” để không làm mất đi danh dự của người đảng viên trước Đảng và Nhân dân. Người đảng viên cần giữ danh dự của cá nhân, cũng là gìn giữ, bảo vệ thanh danh cho Đảng. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi đảng viên. Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Tại tọa đàm, các ý kiến tham luận đã tập trung khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, phân tích, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong quá trình quán triệt, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND...

ae2d0ba57de6d3b88af7.jpg
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tọa đàm

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trong thời gian tới, lực lượng CAND cần tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc là phải tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là việc làm thường xuyên, hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hàng ngày của mình. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, duy trì các hình thức lấy ý kiến góp ý phòng ngừa sai phạm; chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng, lan tỏa tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Tin cùng chuyên mục