Mời đảng viên có kiến thức chuyên sâu kiểm tra, giám sát

Khi cần thiết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định trưng tập đảng viên là cán bộ của các cơ quan khác nhau tham gia đoàn, hoặc làm thư ký đoàn kiểm tra giám sát. Đặc biệt, mời chuyên gia và cộng tác viên là đảng viên có kiến thức chuyên sâu trên một số lĩnh vực liên quan nội dung kiểm tra, giám sát tham gia tổ giúp việc cho đoàn kiểm tra, giám sát.

Trên đây là những nội dung quan trọng được nêu tại Quy định 02-QĐi/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy) vừa được ban hành.

Theo Quy định 02-QĐi/TU, đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập sẽ hoạt động dưới sự điều hành của trưởng đoàn và Thường trực Thành ủy (chỉ đạo đoàn). Trong hoạt động, đoàn phải phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (khi cần thiết). Đồng thời cũng phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng, kịp thời và không được gây cản trở hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định cho phép, trường hợp cần thiết, đoàn được quyền yêu cầu đối tượng kiểm tra, giám sát giữ nguyên hiện trạng hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc thẩm tra, xác minh. Tuy nhiên, Quy định 02-QĐi/TU cũng nghiêm cấm đoàn đưa ra những yêu cầu trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đoàn không được nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; không được tổ chức, tham gia giao lưu với đối tượng kiểm tra, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan với mọi hình thức. Đoàn cũng không được gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng đối với đối tượng kiểm tra, giám sát, hay có những hứa hẹn với đối tượng kiểm tra, giám sát. Quy định 02-QĐi/TU cũng nêu rõ, các thành viên của đoàn không được tự ý tiếp xúc với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc các cá nhân liên quan khi không được giao nhiệm vụ; không được sử dụng phương tiện, tài sản của tổ chức cá nhân tại nơi kiểm tra, giám sát phục vụ nhu cầu cá nhân… 

Tin cùng chuyên mục