Làm việc với Bộ Khoa học - Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Mời gọi và có chế độ đãi ngộ xứng đáng các nhân tài khoa học

Hôm qua, ngày 13-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ KH-CN về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ năm 2007 và kế hoạch đến năm 2010.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Văn Phong đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng các nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học công nghệ trong năm 2007. Đồng thời, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong cũng kiến nghị Thủ tướng một số vấn đề nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, để xây dựng một chính sách sử dụng cán bộ KH CN và trọng dụng người tài, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đề nghị Thủ tướng cho phép thực hiện thí điểm (đối với một số nhóm các nhà KH và CN được giao các nhiệm vụ KH và CN quốc gia) chính sách đã được trải nghiệm thành công tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ với tinh thần cơ bản là lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng đặc biệt và đặt hàng nghiên cứu.

Đồng ý với những kiến nghị của Bộ KH-CN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những điểm cần làm: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách theo hướng phát huy sự tự chủ của các cơ quan khoa học, khuyến khích tối đa các nhà khoa học tài năng; lựa chọn những đề tài, dự án cụ thể để việc đầu tư thực sự hiệu quả; đào tạo cán bộ khoa học theo những nhiệm vụ đặt ra song song với đào tạo đại trà, đáp ứng được nhu cầu phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ trong 10 – 15 năm tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, thời gian tới Bộ KH-CN phải theo hướng chuyển các viện nghiên cứu sang hình thức tự chủ về nghiên cứu. Cần tận dụng tối đa chất xám của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và người dân để chuyển giao được những đề tài nghiên cứu khoa học vào đời sống. “Những công trình do Nhà nước “đặt hàng” thì Nhà nước trả tiền còn các viện nghiên cứu phải tự sống được trong cơ chế thị trường”. Chính phủ cũng đã có chủ trương mời gọi các nhân tài nhà khoa học và phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với họ - Thủ tướng kết luận.

VIỆT LAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

" />