Một nửa...

- Này, cuộc hò hẹn của mày thành công chứ?

- Có thể nói chỉ thành công một nửa.

- Thế là sao?

- Lần này, mình có mặt ở chỗ hẹn đúng giờ nhưng nàng lại không đến! 

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác