MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

(SGGP).– Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi tới các vị sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo đó, UBMTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các vị sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian qua; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; góp phần vào thành tựu chung của mỗi địa phương và cả nước.

Đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Huỳnh Đảm tin tưởng các vị sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung sức chung lòng cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.

Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời phát huy dân chủ, góp phần thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

V.Xuân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn