Năm 2009, VDB cho vay 45.680 tỷ đồng để đầu tư và xuất khẩu

(12G). – Sáng nay, 9-2, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho biết, trong năm 2009 dự kiến sẽ cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu 45.680 tỷ đồng. Trong đó, cho vay đầu tư khoảng 25.870 tỷ đồng, dư nợ bình quân cho vay tín dụng xuất khẩu là 10.000 tỷ đồng, bảo lãnh tín dụng đầu tư 100 tỷ đồng, hỗ trợ sau đầu tư 210 tỷ đồng…

Ngay từ đầu năm, VDB đã bắt đầu giải ngân cho các dự án đầu tư, trong đó tập trung cho 138 dự án sẽ hoàn thành ngay trong năm 2009 với số vốn gần 9.200 tỷ đồng nhằm thúc đẩy sản xuất, góp phần chống suy giảm kinh tế.

Ngày mai, 10-2, toàn hệ thống VDB trên cả nước sẽ triển khai nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho DN có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, trên toàn hệ thống.

Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Tổng Giám đốc VDB, các doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã) có vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở xuống, và sử dụng 500 lao động trở xuống sẽ thuộc diện được xem xét bảo lãnh tín dụng từ VDB để vay vốn đầu tư tài sản cố định theo dự án, hoặc vay vốn lưu động để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời gian vay vốn từ các ngân hàng thương mại, với mức vốn bảo lãnh là 100% nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) của doanh nghiệp đối với ngân hàng.

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác