Năm 2012, lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng

Về dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012, Chính phủ dự kiến chi cho đầu tư phát triển là 180.000 tỷ đồng (tăng 18,4% so với dự toán 2011, chiếm 19,9% tổng chi NSNN). Chính phủ cũng dự kiến tăng chi thường xuyên 15,5% trong năm 2012, trong đó dành để chi cải cách tiền lương theo phương án tăng lương tối thiểu lên mức 1.050.000 đồng và phụ cấp công vụ ở mức 25%.

Xung quanh mức bội chi NSNN năm 2012 dự kiến 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP, một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội – cơ quan thẩm tra báo cáo, cho rằng, nếu tính thêm phần vốn trái phiếu Chính phủ (45.000 tỷ đồng) vào bội chi NSNN thì tỷ lệ bội chi năm 2012 lên tới 6,3% GDP, do vậy, Chính phủ cần có lộ tình giảm bội chi quyết liệt hơn.

Đối với dự toán thu NSNN năm 2012, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, Chính phủ cần xem xét lại các khoản thu đối với tập đoàn, tổng công ty nhà nước vì đây là khu vực có tốc độ tăng thu chậm so với mức tăng chung của các thành phần kinh tế khác, bằng cách rà soát chặt chẽ các chi phí, giá thành sản phẩm, chế độ tích khấu hao từ tài sản cố định, lợi nhuận và lợi tức để lại...

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

An toàn, nhanh, rẻ

- Đầu tháng 10 tới, xứ mình dự kiến thí điểm loại hình Mobile Money (tiền di động) rồi sau đó sẽ triển khai diện rộng. Vậy là thanh toán điện tử sẽ nhanh trở nên xôm tụ theo cách rất dễ dàng với đa số cư dân.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn