Nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

SGGP

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Chỉ thị này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khẳng định, xác lập, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Chỉ thị tiếp tục làm rõ hơn về quan điểm của Đảng tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XII, trong đó khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Những năm qua, kinh tế tư nhân sử dụng 85% lao động của nền kinh tế, đóng góp khoảng 39%-45 % GDP của đất nước. Nước ta đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp (DN); đến năm 2025 có 1,5 triệu DN. Đến năm 2030, cả nước có 2 triệu DN. Vì vậy, chúng ta phải làm sao để các quan điểm của Đảng về khởi nghiệp được thể hiện không chỉ về quan điểm, cơ chế, thể chế mà còn thể hiện ở vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các DN tư nhân.

Thời gian qua, việc xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở TPHCM và cả nước còn một số hạn chế. Cấp ủy các cấp chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng tổ chức đảng, đến công tác đảng, phát triển đảng viên mới trong các DN tư nhân. Nhiều chương trình, kế hoạch được các địa phương thực hiện nặng về phong trào, chỉ tiêu. Phần lớn các đảng viên trong DN tư nhân là công nhân lao động chân tay, trong khi đảng viên là chuyên gia, đội ngũ quản trị thì rất ít. Họ hầu như không tham gia vào hội đồng quản trị, ban giám đốc, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật. 

Vì thế, đảng viên, các tổ chức đảng chưa thực sự tiêu biểu, chưa thực sự tiên phong và tính hấp dẫn (thu hút những người khác trong DN vào Đảng) chưa cao. Thực tế này đòi hỏi cần tăng cường phát triển đảng trong các trường học, các cơ sở đào tạo, dạy nghề. Sau khi ra trường, lực lượng vào làm việc các DN tư nhân thì chất lượng đảng viên, tổ chức đảng được nâng cao. Đây cũng là cách trí thức hóa, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, chuẩn hóa đảng viên trong các cơ sở đào tạo các trường dạy nghề để bổ sung vào nguồn lực của các DN tư nhân và tham gia vào các công việc mang tính quản trị, chuyên môn. Làm được điều này, vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong các DN tư nhân sẽ được khẳng định và nâng cao.

Thực tế cho thấy, ở đâu có sự gặp gỡ, “hòa nhịp” giữa tổ chức đảng với chủ DN tư nhân thì sẽ mang lại lợi cho DN, cho công nhân, người lao động, cho chính tổ chức đảng đó và lợi ích của xã hội; việc chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đảm bảo; việc vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân cũng luôn được quan tâm. Đặc biệt là giúp cho các chủ DN tư nhân có môi trường khẳng định tài năng, cống hiến trong kinh doanh và khơi dậy khát vọng đóng góp, cống hiến của họ đối với cộng đồng, đất nước và xã hội. Sự gần nhau giữa DN tư nhân và tổ chức đảng sẽ hỗ trợ DN hoạt động hiệu quả hơn, công tác xây dựng nội bộ được thực hiện tốt, tạo sự đoàn kết thống nhất. Vì vậy, trong thực tế có không ít chủ DN tư nhân rất hào hứng, tin cậy và tạo điều kiện tốt cho các tổ chức đảng trong DN hoạt động.

Trong sức ép cạnh tranh hiện nay, các DN đặt hiệu quả sản xuất kinh doanh lên hàng đầu nên sẽ tiết kiệm chi phí, khai thác tối đa nguồn nhân lực. Vì vậy, dù DN tư nhân tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức đảng hoạt động thì các tổ chức đảng cũng phải suy nghĩ về nội dung, mô hình, phương thức hoạt động để không ảnh hưởng đến hoạt động của DN. Đặc biệt, các tổ chức đảng phải đổi mới công tác lãnh đạo, góp phần xây dựng kinh tế tư nhân cùng với các thành phần kinh tế khác tạo thành lực lượng chủ yếu xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ.

Để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đảng, đảng bộ các cấp cần cử những người có nhiều kinh nghiệm, đủ sức khỏe tham gia vào đảng bộ khối DN tư nhân. Họ phải là cán bộ có năng lực, tâm huyết, am hiểu thị trường, biết được mô hình hoạt động của DN hoặc công tác quản trị của DN. Cùng đó, chúng ta cần đào tạo, phát triển các chủ DN thành đảng viên, thậm chí đào tạo họ thành cấp ủy viên hoặc người đứng đầu chi bộ đảng bộ tại DN tư nhân. Việc hỗ trợ, tạo điều kiện công nhân lao động ưu tú trong các DN tư nhân đảm bảo thu nhập trong thời gian đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức cũng cần được áp dụng để có khuyến khích, thu hút họ hơn; đồng thời tổ chức quán triệt nghị quyết chuyên đề mang tính đặc thù cho công nhân cũng cần được thực hiện thường xuyên hơn.

TPHCM là địa phương có kinh tế tư nhân phát triển hàng đầu cả nước và đóng góp nhiều vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát triển các tổ chức đảng trong các DN tư nhân sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của các DN này. Qua đó, TPHCM có điều kiện thu hút tốt hơn nguồn lực trong nhân dân để có thể quyết nhiều vấn đề bức xúc của TPHCM như giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, xóa nhà ở trên và ven kênh rạch… theo các chương trình đột phá mà Đảng bộ TPHCM khóa X đặt ra.

TS NGUYỄN VIỆT HÙNG Học viện Cán bộ TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Im lặng là đồng ý

Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tránh tình trạng hồ sơ tham mưu chậm và sai sót, UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch UBND quận huyện, về việc chủ động giải quyết các nhiệm vụ được phân công.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn