Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 14-11 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo 35 của các đảng ủy trực thuộc ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả, từng bước được nâng lên rõ rệt. Đảng ủy Khối ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 nhằm giúp nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, Đảng bộ Khối chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân chủ động đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới nâng cao chất lượng về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây phải là vấn đề cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, các cấp ủy cần đẩy mạnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng các tuyến tin, bài định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ Khối.

Tin cùng chuyên mục