Nên ban hành Huân chương Cách mạng Tháng Tám

Trong hơn 20 năm đổi mới, nước ta có nhiều thành công có tính lịch sử. Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều hình thức tôn vinh và ghi nhớ. Chúng ta có huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ, có huy chương về đại đoàn kết dân tộc, huy chương vì sự nghiệp của từng ngành, huy hiệu 30, 40, 50, 60, 70 năm tuổi Đảng… Thậm chí, cán bộ bị địch bắt, tù đày cũng có kỷ niệm chương về tù đày. Riêng Cách mạng tháng Tám thì chưa có hình thức tôn vinh nào.

Năm 2005, các cán bộ tiền khởi nghĩa chúng tôi có đề đạt nguyện vọng mong nhà nước ban hành Huân chương Cách mạng Tháng Tám và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi thư cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An với đại ý: “Tôi thấy nguyện vọng và nội dung đề nghị trên của các cụ cao tuổi là chính đáng. Đây là vấn đề lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đề nghị Quốc hội xem xét và có quyết định hợp lý”.

Thế nhưng, nếu đợi đến kỷ niệm 70 hay 80 năm Cách mạng Tháng Tám mới ban hành huân chương này thì e rằng cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa không chờ được nữa. Hiện các cụ đều trên dưới 85 tuổi, sức khỏe ngày một suy yếu. Nếu các thủ tục chưa hoàn thành kịp thì xin cho họ Huy hiệu Lão thành cách mạng và Huy hiệu Tiền khởi nghĩa. Đó là một phần thưởng vinh dự và vô cùng quý giá cho họ và con cháu.

Ngoài ra, hiện nay hai danh hiệu Cán bộ lão thành cách mạng và Cán bộ tiền khởi nghĩa đều mang dấu ngoặc kép (cán bộ “lão thành cách mạng”, cán bộ “tiền khởi nghĩa”. Chúng tôi đề nghị Chính phủ bỏ dấu ngoặc kép khó hiểu và khó giải thích này. 

NGUYỄN CÔNG ĐÁP
(Lò Sủ - Hà Nội)

Các tin, bài viết khác