Ngân hàng không cơ cấu lại nợ với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích

(SGGP). – Thống đốc NHNN Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 04 về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu. Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay; nhưng có phương án sản xuất, kinh doanh mới khả thi và được TCTD đánh giá có khả năng trả nợ tốt hơn theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thời hạn cho vay được gia hạn.

TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, khả năng trả nợ thực tế của khách hàng. Đáng chú ý là NHNN yêu cầu các TCTD không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoặc vi phạm các quy định trong hợp đồng tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác