Ngân hàng Nhà nước sẽ điều tiết lãi suất thị trường giảm dần

(SGGP). – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu vừa ban hành Chỉ thị số 02 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010.

Mục tiêu đặt ra cho ngành ngân hàng trong năm nay là thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng và hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán khoảng 20% và tín dụng khoảng 25%, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý.

NHNN sẽ điều hành các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường; điều tiết lãi suất thị trường giảm dần để tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất, lạm phát, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác nhằm giảm nhập siêu, tạo điều kiện để tăng dự trữ ngoại hối.

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng, đi đôi với chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng. Các tổ chức tín dụng cho vay ngoại tệ theo hướng tập trung ngoại tệ cho vay đối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được; chú trọng phát triển mạng lưới chi nhánh ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn; niêm yết công khai các mức lãi suất và các loại phí phù hợp với quy định của pháp luật.

H. YÊN

Các tin, bài viết khác