Ngân hàng Nhà nước ủng hộ chủ trương sáp nhập HBB vào SHB

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có văn bản ủng hộ chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trên cơ sở tự nguyện của hai ngân hàng này.

Để triển khai thực hiện, hai bên sáp nhập đã phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sáp nhập quy định tại Thông tư số 04, bao gồm nguyên tắc bảo vệ khách hàng. Theo đó, NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt là quyền lợi của người gửi tiền tại từng tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác