Ngày 10 tháng 4: “Muốn cải tạo xã hội, lòng mình phải cải tạo”

Cách đây 79 năm, ngày 10-4-1930, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Quốc tế Cộng sản báo cáo tình hình về những ngày đầu đến Xiêm (Thái Lan) - nơi có một cộng đồng đông đảo Việt kiều yêu nước và chống thực dân, về việc lập Hội Thân ái, về những vấn đề liên quan đến Đảng mới được thành lập.

Ngày 10-4-1946, trên Báo Cứu Quốc, Bác Hồ tặng các cháu nhi đồng toàn quốc những vần thơ đậm giá trị giáo dục: “Bác mong các cháu “cho ngoan”/Mai sau gìn giữ giang san Lạc - Hồng/Sao cho nổi tiếng Tiên - Rồng/Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”.

Ngày 10-4-1950, nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại một ngày của Bác: “Đảng đoàn tiếp tục cả buổi mai. Hồ Chủ tịch đến nói rõ thêm về vấn đề ngoại giao và viện trợ. Sau mấy tháng vắng mặt, Cụ vẫn khỏe mạnh, tuy người có gầy hơn một tí. Từ 2 giờ chiều, Hội đồng Chính phủ bắt đầu dưới sự chủ tọa của Hồ Chủ tịch. Rất nhiều vấn đề, những việc lớn: 1. Ngoại giao: đặt đại sứ và lãnh sự; 2. Viện trợ: chuẩn bị phương tiện chuyên chở; 3. Thuế khóa; 4. Chế độ công chức và công nhân; 5. Lương bổng và phí cấp, phụ cấp (tăng cho kịp thời giá); 6. Cải tiến chương trình giáo dục. Hôm nay Hồ Chủ tịch đón Hoàng thân Lào Souphanouvong và ông Chủ tịch Đông Lào. Lại có dịp chơi lửa trại, rồi lại hát... Hồ Chủ tịch thưởng thuốc lá thơm cho các vị hát hay. Souphanouvong cũng hát. Cuộc đón tiếp vui và thân mật”.

Ngày 10-4-1953, đến với Lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa III, Bác nói: “Ngày xưa, Khổng Tử có câu: “Ôn việc cũ để biết việc mới”. Bác phân tích: “Thiện là gì? Là làm đúng chính sách của Đảng, phục vụ quyền lợi đa số nhân dân (công nông), thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để lợi ích cách mạng, nhân dân lên trên hết, trước hết; trái lại là cái ác. Hai cái đó luôn đấu nhau... Khổng Tử nói: “Mình phải chính tâm tu thân”, nghĩa là việc gì cũng phải làm kiểu mẫu, có thế mới “trị quốc bình thiên hạ” được. Trị quốc bình thiên hạ đây tức là ta kháng chiến đánh Pháp, xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới. Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải cải tạo. Nếu lòng mình không cải tạo thì đừng nói đến cải tạo xã hội. Lòng mình còn tham ô, lãng phí, muốn cải tạo xã hội làm sao được...”.
 
Ngày 10-4-1953, Bác ký các sắc lệnh thành lập Cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng, bổ nhiệm Thiếu tướng Tổng tham mưu phó Hoàng Văn Thái làm chủ nhiệm và nguyên Tổng tham mưu phó Trần Văn Trà giữ chức phó chủ nhiệm.
 
Ngày 10-4-1965, tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, trong phát biểu tổng kết 10 năm đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc (1955 - 1965), Bác khẳng định: “Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo thêm quân các nước chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác này thì quân và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng”. Đồng thời, Bác cũng nhắc lại lập trường: “Lúc này, chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác