Ngày 11 tháng 6: “Chúng ta nhất định thắng lợi”

Cách đây 63 năm, tiếp tục cuộc hành trình sang thăm nước Pháp, ngày 11-6-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ giã Le Caire (Ai Cập), bay một chặng đường dài 1.090km tới Tripolitaine (thuộc địa của Italia, hiện do quân Anh tiếp quản), rồi bay tiếp 1.523km tới Biskra của Algerie thuộc Pháp.

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, nêu rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là: dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để hạnh phúc cho dân... Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc sẽ là: Toàn dân đủ ăn đủ mặc. Toàn dân biết đọc, biết viết. Toàn bộ đội đầy đủ, lương thực khí giới để diệt ngoại xâm. Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Thế là chúng ta thực hiện: Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc. Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra”.

Lời kêu gọi nhắc đến nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân và kết luận: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...”.

Cùng ngày, Bác viết thư biểu dương nhiều tấm gương tiêu biểu như chiến sĩ Trần Văn Diên là “anh hùng đánh địa lôi”, cụ Nguyễn Văn Đản “người đỗ đầu trong giới phụ lão thi đua ái quốc”, chị Phạm Thị Phượng “ra sức xung phong trong việc học bình dân học vụ” và chị Phạm Thị Tỵ “xung phong trong cuộc thi đua ái quốc, làm cho nổi tiếng phụ nữ Thái Bình”.

Ngày 11-6-1949, trả lời Báo Cứu Quốc về những vấn đề quốc tế, Bác nhận định: “Sự hòa hoãn Nga-Mỹ và là thắng lợi của lực lượng hòa bình”; “Tưởng Thống chế thất bại vì không được lòng dân...” và tiên đoán rằng “nội chiến ở Trung Hoa sẽ kết thúc trong năm nay (1949). Trung Hoa là một nước lớn ngót 500 triệu dân, chiến tranh hay hòa bình chẳng những ảnh hưởng đến nước ta mà ảnh hưởng đến cả thế giới”. Về tình hình Đông Dương, Bác cho rằng: “Quân Pháp bây giờ ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rải rộng ra thì bị tiêu diệt, thu hẹp lại thì bị ta bao vây, họ muốn thay đổi gì thì cũng thất bại mà thôi”. Trả lời câu hỏi về việc nhân dân “kỷ niệm sinh nhật, thì món quà quý nhất tặng Chủ tịch là gì?”, Bác nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc... Nhưng tôi chắc món quà ấy mới là một phần nhỏ, đồng bào và chiến sĩ ta còn tiếp tục cố gắng, tôi sẽ nhận được món quà to hơn nhiều nữa, món quà đó tên là: Tổng phản công thắng lợi hoàn toàn”.

Ngày 11-6-1969, Bác điện mừng Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn, trong đó khẳng định: “Việc họp Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam và việc thành lập chính quyền cách mạng trên toàn miền Nam chứng tỏ đồng bào miền Nam quyết tâm tăng cường đoàn kết, kiên trì chiến đấu để làm chủ vận mệnh của mình và tạo thêm thuận lợi mới, tiến tới thắng lợi hoàn toàn...”. 

D.T.Q và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác