Ngày 18 tháng 7: "Phải cho oanh liệt mới là thanh niên"

Cách đây 63 năm, ngày 18-7-1946, tiếp tục lưu lại thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương, tìm hiểu đời sống và công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh của Chính phủ và nhân dân Pháp. Cùng ngày, Bác tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Maurice Thorez.

Tháng 7-1941, để động viên quần chúng tham gia cách mạng, Nguyễn Ái Quốc viết bài thơ “Hoan nghênh thanh niên học quân sự”, gồm 44 câu theo thể lục bát. Thơ có đoạn: “Nước ta mất đã lâu rồi/Đồng bào cực khổ suốt đời gian nan/Suốt đời chịu kiếp lầm than/Sưu cao thuế nặng, cơ hàn xót xa! Vì ai tan cửa nát nhà?/Chồng lìa vợ, con lìa cha tơi bời? Vì ai non nước rã rời/Giống nòi sỉ nhục chơi vơi thế này? Vì giặc Nhật! Vì giặc Tây!”, để đi đến kết luận: “...Muốn đánh Nhật, muốn đánh Tây/Thanh niên ta phải ra đây học hành/Một là học việc nhà binh/Hai là học biết tình hình người ta/Thanh niên là chủ nước nhà/Phải cho oanh liệt mới là thanh niên”.

Tháng 7-1948, nhân gặp cụ Võ Liêm Sơn, một lão nhân sĩ yêu nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ II họp ở Việt Bắc, Bác tặng cụ bài thơ chữ Hán “Tặng Võ Công”, được dịch ra quốc ngữ: “Nghìn dặm Cụ tìm đến/Một lời trăm cảm thông/Thờ Dân trọn đạo Hiếu/Thờ Nước vẹn lòng Trung/Cụ đến tôi mừng rỡ/Cụ đi tôi nhớ nhung/Một câu xin tặng Cụ:/Kháng chiến ắt thành công”.

Tháng 7-1949, Bác gửi thư cho lớp học viết báo mang tên “Huỳnh Thúc Kháng”. Là một nhà báo lão luyện, với tình đồng nghiệp Bác diễn giải: “Có thể thí dụ rằng, 3 tháng này các bạn đã học cửu chương. Còn muốn giỏi các phép tính thì phải học nữa, phải học mãi. Học ở đâu? Học với ai? Học trong xã hội, học nơi công tác thực tế, học ở quần chúng. Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại, là các bạn chưa thành công. Các bạn nên thật thà phê bình ban huấn luyện, để các lớp sau học tập mỹ mãn hơn...”.

Cũng vào thời điểm tháng 7-1949, Bác viết thư gửi Báo Quân Du Kích, xác định: “Làm cho mỗi quốc dân là một chiến sĩ, mỗi xóm làng là một pháo đài. Làm cho quân đội giặc đến đâu cũng bị khuấy, bị phá, bị diệt; bộ đội ta đến đâu cũng được giúp đỡ đầy đủ về vật chất và tinh thần. Đó là nhiệm vụ của Báo Quân Du Kích”.

Ngày 18-7-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên Xô đầu tiên. Phát biểu tại sân bay Mátxcơva, Bác cảm ơn sự giúp đỡ của Liên Xô đối với sự nghiệp kháng chiến chống Pháp, đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Genève và đánh giá: “Sự giúp đỡ vô tư ấy làm cho nhân dân Việt Nam thêm tin tưởng và thêm sức mạnh, đồng thời làm cho chúng tôi thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình trong việc mau chóng khôi phục lại nền kinh tế, cải thiện đời sống và bồi dưỡng lực lượng của nhân dân”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác