Ngày 19 tháng 2 - Không được làm cho các cháu thành “ông bà bé”

Cách đây 86 năm, ngày 19-2-1923, báo “L’Humanité” (Nhân Đạo) ở Pháp đăng truyện “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc. Với giọng văn hài hước, tác giả biến chuyến sang Pháp của Vua Khải Định thành con rối cho thú giải trí của dân chính quốc.

Hai năm sau, ngày 19-2-1925, từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi các đồng chí Pháp nóng lòng muốn biết tình hình hoạt động của Đảng và cho biết những công việc ở Trung Quốc “rất thú vị”, trong đó có việc tập hợp các lực lượng cách mạng Việt Nam. Kèm theo còn có báo cáo chương trình hành động gửi Quốc tế Cộng sản, trong đó đề cập đến việc thiết lập cơ sở ở Quảng Châu, các đầu mối liên lạc ở miền Nam Trung Quốc và Xiêm, cử người về nước và gửi sinh viên Việt Nam sang Mátxcơva học...

Ngày 19-2-1931, giữa lúc cao trào cách mạng đang bộc phát mạnh mẽ ở trong nước, Nguyễn Ái Quốc viết 2 bài báo. Bài “Nghệ Tĩnh Đỏ” khẳng định “Nghệ-Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu Đỏ”. Còn bài “Khủng bố trắng ở Đông Dương” lên án thực dân và nêu cao chí khí của những chiến sĩ cách mạng trước các phiên tòa của chính quyền thuộc địa ở Thái Bình, Hà Nội, Nam Định...

Ngày 19-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thông tư về việc đình công nhằm đối phó với một số thủ đoạn kích động của các lực lượng chống đối, nghiêm khắc quy định: “Xét rằng trước tình thế nghiêm trọng bây giờ, chúng ta cần phải tập trung toàn lực để chống ngoại xâm. Xét rằng tổng đình công là một lợi khí chỉ nên dùng để đối phó với quân địch chứ không bao giờ nên dùng để chia rẽ nội bộ. Tôi, Chủ tịch Chính phủ lâm thời hạ mệnh lệnh cho toàn thể viên chức và dân chúng phải làm việc như thường, trừ khi có chỉ thị của Chính phủ”.

Ngày 19-2-1951 bế mạc Đại hội II của Đảng. Là Chủ tịch Đảng, Bác chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa II, sắp xếp tổ chức, triển khai kế hoạch ra công khai và thống nhất Mặt trận Việt Minh với Liên Việt.

Cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 19-2-1959, đến thăm Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu niên, Bác căn dặn: “Trong khi giáo dục thiếu niên, phải giữ được tính chất tự nhiên, vui vẻ, hoạt bát của trẻ em, không được làm cho các cháu thành “ông bà bé”. Trẻ em hay bắt chước nên các cô, các chú, các thầy giáo, cha mẹ đều phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm”.

Ngày 19-2-1960, ông bà luật sư Loseby, ân nhân đã cứu Bác Hồ khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông (1931-1933) sau chuyến thăm Việt Nam trở về đã viết thư cảm ơn Bác, trong thư có đoạn: “Ngài nói rằng tôi đã “cứu sống Ngài”, điều đó có thể đúng, nếu vậy thì đó chính là việc làm tốt nhất mà tôi đã từng làm, và mãi mãi là một việc làm sáng suốt...”.

D.T.Q và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác