Ngày 25 tháng 2: Quân đội phải gắn chặt với dân

Cuối tháng 2 của một số năm có nhiều sự kiện quan trọng nhưng chưa xác định được ngày cụ thể. Nếu như cuối tháng 2-1940, với biệt danh là “Ông Trần”, Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Côn Minh tiếp xúc với đồng chí Vũ Anh để tìm cách trở về nước, thì đến cuối tháng 2-1941 Nguyễn Ái Quốc đã bám chắc phong trào trong nước sau khi đặt bản doanh tại hang Pác Bó (Cao Bằng)... Nhưng đến cuối tháng 2-1943 thì nhà cách mạng, lúc này đã mang tên Hồ Chí Minh, lại đang trong lao tù của các thế lực quân phiệt của Trung Hoa Quốc dân Đảng.

Cách đây 65 năm, đến cuối tháng 2-1944, Hồ Chí Minh chẳng những đã được trả tự do mà còn tham gia vào một sự kiện quan trọng. Đó là Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội.

Bằng sự khôn khéo của mình, Bác đã thành công trong việc thuyết phục cho Việt Minh tham gia và đổi tên thành Đại hội đại biểu các tổ chức cách mạng Việt Nam ở hải ngoại.

Đề nghị ấy không những được tướng Trương Phát Khuê chấp nhận mà Bác còn được giao triệu tập hội nghị này. Nhờ thế, Bác đã chủ động lái cuộc hội nghị được triệu tập vào cuối tháng 3 năm đó theo chiều hướng có lợi cho sự nghiệp của Việt Minh và ngăn chặn từ gốc âm mưu “Hoa quân nhập Việt”…

Ngày 25-2-1946, Bác dự họp Hội đồng Chính phủ và cùng ngày đã thỏa thuận được với Sainteny rằng cần phải tạo không khí hòa dịu để cuộc đàm phán sau này thuận lợi và xác định lập trường của mình là “Độc lập và hợp tác” trong quan hệ với nước Pháp.

Ngày 25-2-1952, sau chiến thắng Hòa Bình, Bác gửi thư đến Ban chỉ huy mặt trận và các chiến sĩ: “Tôi căn dặn cán bộ chiến sĩ và đồng bào chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch. Thắng lợi lần này đánh dấu một bước tiến bộ mới của bộ đội ta và đã làm cho địch thất bại nhục nhã trong âm mưu củng cố phòng ngự chuyển lên tiến công...”.

Ngày 25-2-1961, bế mạc hội nghị của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân. Trong quân đội tác phong đồng cam cộng khổ với dân là rất quan trọng. Trang bị kỹ thuật phải tiến lên, nhưng sinh hoạt của bộ đội phải phù hợp với sinh hoạt của nhân dân”.

Ngày 25-2-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương (họp tại Phnom Penh, thủ đô Vương quốc Campuchia từ ngày 1 đến 9-3-1965), vạch rõ đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Geneve 1954 về Đông Dương và 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền các quốc gia của 3 nước Đông Dương.

Bác kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Tin cùng chuyên mục