Ngày 8 tháng 8: “Muốn thành công, nhân hòa là quan trọng hơn hết”

Cách đây 63 năm, ngày 8-8-1946, tiếp tục không mệt mỏi vận động hành lang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bộ trưởng Marius Moutet và tướng Pellet của Bộ Pháp quốc hải ngoại. Ngoài ra, Bác còn tiếp nhà báo Pháp Courtade ký giả của tờ “Nhân loại”.

Tháng 8-1948, trong bài nói chuyện với Hội nghị Quân sự lần thứ 5, Bác phân tích: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có 3 điều kiện là: thiên thời, địa lợi và nhân hòa... Nhân hòa là mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết. Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.

Trí là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng. Tín là phải làm cho người ta tin mình... Tín cũng có nghĩa phải tin vào sức mình nữa, nhưng không phải tự mãn, tự cao. Dũng là không được nhút nhát, phải can đảm dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh. Nhân là phải thương yêu cấp dưới, đồng cam cộng khổ với họ... Đối với địch hàng ta phải khoan dung. Liêm là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống. Trung là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng...

Công tác của người tướng là: 1. Đối với kỷ luật trong quân đội mệnh lệnh từ trên xuống dưới phải thấm tới mỗi đội viên. Chỗ nào mệnh lệnh không xuống tới thì chỗ đó hỏng. Báo cáo từ dưới lên thì phải cho thật thà, nhanh chóng, thiết thực... Phải thưởng phạt cho công minh... 2. Đối với binh sĩ, có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh họ sẽ hăng hái đánh... 3. Đối với dân, bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi. 4. Đối với địch thì tuyệt đối chớ khinh địch. Tục ngữ có câu “Sư tử muốn bắt con chuột thì cũng phải dùng hết sức mình mới bắt được”, khinh địch thì nhất định sẽ thất bại... Địch vận là làm sao phá được địch mà không phải đánh. Cái đó là việc chính trị...”.

Ngày 8-8-1958, Bác tham dự cuộc họp và thảo luận của Bộ Chính trị về Cải cách ruộng đất và phát biểu quan điểm của mình: “Cương lĩnh đưa ra đúng nhưng không biết cụ thể hóa, Đảng có chủ quan, máy móc... Cải cách ruộng đất tuy có sai lầm nhưng cũng có thắng lợi và phải thấy được những thắng lợi này”. Rồi Bác tự phê bình: “Quan liêu, không sát quần chúng, không sát thực tế, chỉ xem báo cáo”.

Cùng ngày, Bác viết bài “Vũ khí hóa học (thuốc độc quân dụng)” đăng trên Báo Quân đội Nhân dân, cảnh báo địch sẽ sử dụng loại vũ khí này trên chiến trường Việt Nam và nhận định: “Thuốc độc quân dụng là một thứ vũ khí rất nguy hiểm, nhưng không phải là không chống được”.

Ngày 8-8-1959, trong chuyến thăm Trung Quốc, Bác Hồ đến núi Ly San, thăm lăng Tần Thủy Hoàng và đến huyện Trường An, viếng đền thờ nhà thơ Đỗ Phủ. Đây là những nhân vật lớn trong chính trường và thi ca Trung Quốc.

Ngày 8-8-1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh tặng Huân chương Độc lập và viết thư khen quân và dân tỉnh Quảng Bình lập chiến công vẻ vang bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 500 trên địa phận tỉnh nhà. 

D.T.Q và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác