Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: 22 thí sinh bị đình chỉ thi, 79 thí sinh thuộc diện F0

Bộ GD-ĐT đánh giá các buổi thi Ngữ văn, Toán đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề bài thi Ngữ văn và bài thi Toán nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: QUANG PHÚC
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: QUANG PHÚC

Tối 7-7, Bộ GD-ĐT thông tin nhanh về ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2022 (với 2 môn Văn và Toán).

Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi cụ thể: bài thi Ngữ văn có 985.492 thí sinh; bài thi Toán: 987.001 thí sinh.

Tổng số thí sinh đến dự thi bài thi Ngữ văn là 981.598 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,6%; bài thi Toán là 982.914 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,59%.

Cả nước có 79 thí sinh thuộc diện F0 ở 20 hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi là 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi là 61.

Số thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên là 22 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn 12 thí sinh, Toán 10 thí sinh). Trong số 22 thí sinh này thì có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Ngày thi đầu tiên không có cán bộ vi phạm quy chế.

Bộ GD-ĐT đánh giá các buổi thi Ngữ văn, Toán đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề bài thi Ngữ văn và bài thi Toán nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh diện F0 dự thi được bố trí thi tại phòng riêng. Công tác coi thi tại các phòng thi này được triển khai theo đúng quy định với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cán bộ coi thi và thí sinh.

Tin cùng chuyên mục