Nghiên cứu, xây dựng dự án luật điều chỉnh về hoạt động từ thiện, nhân đạo

Tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 24-1, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả của công tác mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2024, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, năm 2024 là năm Ủy ban MTTQ Việt Nam về đích thực hiện nghị quyết đại hội các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Mặt trận sẽ tổng kết trong năm 2024 việc thực hiện quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 theo Kế hoạch số 21-KH/TW ngày 28-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết số 43 về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cùng với đó, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

1-470.jpg
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Mặt trận cũng sẽ tổng kết đề án về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Tiếp nối thành công đó, MTTQ Việt Nam triển khai cuộc vận động “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động cuộc vận động “xóa nhà tạm, nhà dột nát” để phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực “triệu tấm lòng yêu thương, vạn mái nhà hạnh phúc” hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc.

Mặt trận cũng sẽ tổ chức cuộc gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ).

pho-chu-tich-tong-thu-ky-ubtu-mttq-viet-nam-nguyen-thi-thu-ha-2956.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình

Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đáng chú ý, năm 2024, mặt trận sẽ nghiên cứu, xây dựng dự án luật điều chỉnh về hoạt động từ thiện, nhân đạo trình Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của chủ tịch UBND các cấp gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, mặt trận tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó xây dựng 3 đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 – 2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Mặt trận cũng sẽ tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư; nghiên cứu tổ chức thí điểm xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục