Ngôn ngữ đầu tư

Nhà đầu tư ngồi với bạn, ông ta lè nhè bên chai rượu:

- Này, chỉ cần 50 ml đầu tư này nữa là tôi trở thành… bất động sản đó nha! 

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác