Người nổi tiếng

Một nhà văn vừa đoạt giải Nobel đang đi trên phố thì có một chú bé chạy tới:

- Thưa ông, xin ông cho một chữ ký.

Rất vui thấy có người nhận ra mình, nhà văn ký vào cuốn sổ mà đứa bé đưa ra.

- ông cho cháu hai chữ ký nữa được không ạ? - chú bé hỏi.

- Chắc hẳn để cháu tặng bạn bè?

- Không ạ, cứ ba chữ ký của ông thì đổi được một chữ ký của ca sĩ Johny Halliday.

NGUYỄN HỒ NAM (st)

Các tin, bài viết khác