Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bổ nhiệm 2 phó giám đốc

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ, công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bổ nhiệm 2 phó giám đốc

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật; đồng chí Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng, Trưởng Ban Sách Kinh điển - Lý luận được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, việc kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo sẽ là cơ sở, nguồn động lực để tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của NXB phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực nắm bắt thời cơ thuận lợi hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa NXB Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển.

Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao quyết định cho đồng chí Võ Văn Bé và đồng chí Nguyễn Thái Bình

Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao quyết định cho đồng chí Võ Văn Bé và đồng chí Nguyễn Thái Bình

Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, đồng chí Nguyễn Thái Bình và đồng chí Võ Văn Bé là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đã trải qua quá trình phấn đấu rèn luyện, trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau tại nhiều đơn vị. Những kinh nghiệm quý mà các đồng chí tích lũy qua quá trình công tác, cùng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao sẽ là nền tảng để 2 đồng chí tiếp tục phát huy sở trường, quyết tâm vững bước, đóng góp vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của cơ quan NXB.

Như vậy, hiện NXB Chính trị quốc gia Sự thật có 3 Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập gồm các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh, Võ Văn Bé; và Phó Giám đốc Nguyễn Thái Bình.

Tin cùng chuyên mục