Nhân rộng phong trào thi đua, các mô hình hay kinh nghiệm tốt

(SGGP).- Chiều 30-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 59 của hội đồng nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 và cho ý kiến về nội dung, chương trình, công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đến nay đã có 25 bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức đại hội thi đua. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11, hiện ban tổ chức đại hội đã họp phiên thứ nhất để triển khai kế hoạch tổ chức đại hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập 3 tiểu ban (nội dung, tuyên truyền, hậu cần và an ninh). Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, phân công và triển khai nhiệm vụ, đến nay các tiểu ban đã thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch và tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Công tác khen thưởng cũng được triển khai kịp thời hơn, chính xác hơn, quan tâm hơn đến công tác khen thưởng trực tiếp người lao động, khen thưởng đột xuất.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quan tâm phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua được phát động trên từng lĩnh vực cụ thể. Thủ tướng lưu ý, cần nhân rộng phong trào thi đua, các mô hình hay, kinh nghiệm tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, khen thưởng người lao động trực tiếp và khen thưởng đột xuất. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chính sách liên quan đến công tác khen thưởng, trong đó có việc khen thưởng liên quan đến yếu tố nước ngoài.


LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác