Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2017

SGGP
Từ 1-7-2017, nhiều chính sách về hàng hải, thuế, đầu tư, bảo hiểm… có tác động xã hội sâu rộng sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2017

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2017

 

Trường hợp nào tàu biển phải treo quốc kỳ Việt Nam?

 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua vào cuối năm 2015, nhưng đến ngày 1-7-2017 mới có hiệu lực.

Theo đó, tàu biển Việt Nam và các tàu thuyền khác khi hoạt động tại cảng biển Việt Nam phải treo quốc kỳ Việt Nam. Tàu quân sự nước ngoài khi đến lãnh hải Việt Nam để đến cảng biển (tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác) phải hoạt động ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo quốc kỳ Việt Nam ở vị trí ngang bằng với quốc kỳ của quốc gia tàu mang cờ.

Trong trường hợp có xảy ra xung đột pháp luật sẽ áp dụng theo nguyên tắc: xung đột liên quan đến tổn thất chung thì áp dụng pháp luật nơi tàu biển kết thúc hành trình ngay sau khi xảy ra tổn thất chung đó. Xung đột liên quan đến tai nạn đâm va, tiền công cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm xảy ra tại nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia nào thì áp dụng pháp luật của quốc gia đó. Xung đột liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa thì áp dụng pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa được trả theo hợp đồng

Quy định mới về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm

Nội dung này được quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010. Theo đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa dựa trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng. Tỷ lệ hoa hồng tối đa của một số nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến cũng đã được nêu rõ, chẳng hạn như với bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, tỷ lệ hoa hồng tối đa là 5%. Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói, hoa hồng được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thì tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ

Nội dung này được quy định tại Nghị định 169/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-7-2017. Theo đó, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ do người nhận hàng không đến nhận, hoặc từ chối nhận hàng, người vận chuyển được mang bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan: văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ; bản chính bằng chứng liên quan đến việc thông báo về hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Điều 7 của nghị định này. 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nội dung này được quy định tại Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, có hiệu lực từ ngày 3-7-2017. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cần lưu ý một số điều kiện như sau: khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ; vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; người quản lý doanh nghiệp tại thời điểm được bổ nhiệm phải có bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận…

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra

Nội dung này được quy định tại Nghị định 55/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-7-2017. Theo đó, hồ sơ đăng ký lần đầu gồm: giấy đăng ký cấp mã số nhận diện ao nuôi; bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi. Hồ sơ đăng ký lại gồm: giấy đăng ký cấp lại mã số nhận diện ao nuôi; bản gốc giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm đề nghị cấp lại; bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi. Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm đã được cấp theo Nghị định 36/2014/NĐ-CP vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật đấu giá tài sản 2016 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 17-11-2016 với 8 chương và 81 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản,...

Theo quy định, những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá thì phải thực hiện thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016, trừ 2 loại là đấu giá đối với chứng khoán và tài sản của nhà nước ở nước ngoài.

Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá đơn cử như:

·  Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

·  Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

·  Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

·  Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

Để trở thành đâu giá viên đấu giá tài sản phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

· Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

· Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

· Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, trừ các trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá như sau:

o Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên;

o  Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên.

·  Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Tăng lương cơ sở từ ngày 01-7-2017

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01-7-2017.

Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính:

- Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

- Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức theo mức lương cơ sở mới

Để thuận tiện trong việc thực hiện mức lương cơ sở mới với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội nên Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01-7-2017).

Theo đó, hướng dẫn chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đại biểu Hội đồng nhân dân; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Phân bổ lại thời gian làm việc của giáo viên dạy nghề

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, thời gian làm việc của nhà giáo dạy cao đẳng/trung cấp nghề giữ nguyên là 44 tuần/năm theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, tuy nhiên phân bổ lại thời gian làm việc cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác giảng dạy/giáo dục học viên/học sinh/sinh viên:

+ 32 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng;

+ 36 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp.

- Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa/nâng cao, nghiên cứu khoa học:

+ 08 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng thay vì 12 tuần như trước đây;

+ 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp thay vì 08 tuần như trước đây.

- Thực tập tại doanh nghiệp/cơ quan chuyên môn: 04 tuần.

Trường hợp không sử dụng hết thời gian học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thì được quy đổi thời gian còn lại chuyển sang công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng/Giám đốc giao.

Thông tư này bãi bỏ Mục II Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 và Chương III Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20-10-2015.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2017 ảnh 1 Thực hiện: HỮU VI

 Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên

Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau tại Điểm b Khoản 5 Điều 4 Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Khung giá tính thuế cụ thể đối với khoáng sản kim loại và không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước và yến sào thiên nhiên được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 44.

Khung giá nêu trên sẽ được điều chỉnh khi:

- Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu tại khung giá.

- Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định.

Bảng giá tính thuế tài nguyên cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành phù hợp với khung giá của Bộ Tài chính.

Áp dụng quy định mới về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (ĐGTS)

Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định cụ thể mức tối đa thù lao dịch vụ ĐGTS (hiện hành là phí ĐGTS) tương ứng khung giá trị TS theo giá khởi điểm với TS tại Khoản 1 Điều 4 Luật ĐGTS 2016. Đơn cử như sau:

- Đối với giá trị TS theo giá khởi điểm/hợp đồng dưới 50 triệu đồng thì mức tối đa thù lao dịch vụ ĐGTS là 8% giá trị TS bán được;

- Đối với giá trị TS theo giá khởi điểm/hợp đồng từ 50 triệu đến 100 triệu đồng thì mức tối đa thù lao dịch vụ ĐGTS là 3,64 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị TS theo giá trúng ĐG với giá khởi điểm;

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (thay thế Thông tư 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 và bãi bỏ Điều 13 Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16-3-2012).

ANH PHƯƠNG (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Mất tiền, vỡ mộng

- Gần đây trong kinh doanh bất động sản xuất hiện một loại hình tạm gọi là “sở hữu nhà đất trên nền tảng blockchain”. Vừa là công nghệ cao, vừa là bất động sản, có phải… làm giàu không khó?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn