Nhiều kiến nghị trong lập đồ án quy hoạch chung TPHCM

Liên quan đến tình hình thực hiện công tác lập nhiệm vụ quy hoạch chung TPHCM, Sở QH-KT TPHCM cho biết, trong tháng 12-2020 đơn vị tư vấn sẽ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060.

 Sở QH-KT phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng tổ chức hội nghị chuyên gia (phản biện), tổng hợp báo cáo HĐND và UBND TPHCM trước khi báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM trong tháng 12-2020, hoàn tất hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060, Sở QH-KT đã thuê tư vấn lập đề cương và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 (điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TPHCM), trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Sở đã báo cáo UBND TPHCM xem xét chấp thuận danh mục kế hoạch kinh phí sự nghiệp năm 2021-2022 (khái toán kinh phí) và UBND thành phố phê duyệt đề cương, tổng dự toán theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với ở Sở KH-ĐT cân đối nguồn vốn, trình UBND thành phố bố trí kinh phí công tác quy hoạch để sở tổ chức thực hiện đấu thầu quốc tế lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định. 

Thực hiện đề nghị của Sở KH-ĐT về việc báo các các hoạt động quy hoạch, trong đó có mục Tổ chức lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm bổ sung vào dự thảo của UBND TPHCM báo cáo Bộ KH-ĐT về việc lập quy hoạch đô thị và góp ý giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Sở QH-KT vừa có văn bản gửi Sở KH-ĐT nêu một số khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị một giải pháp phục cụ công tác này. Cụ thể, Sở QH-KT kiến nghị Sở Nội vụ sớm tổng hợp, tham mưu trình UBND TPHCM xem xét ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 (Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo).  

Theo Sở QH-KT, Thông tư 20/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, phải chờ Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (xác định mục tiêu nhiệm vụ, các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô dân số…) làm cơ sở xây dựng dự toán lập đồ án quy hoạch, trình TPHCM xem xét phê duyệt. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công tác chuẩn bị, hoàn tất các thủ tục về kinh phí, bố trí kế hoạch vốn thực hiện. Do đó, Sở QH-KT cũng kiến nghị UBND TPHCM xem xét chấp thuận cho đăng ký danh mục kế hoạch kinh phí sự nghiệp năm 2021 (lập khái toán kinh phí bước đầu, căn cứ trên cơ sở dự báo dân số quy hoạch) và rà soát hoàn thiện dự toán lập đồ án quy hoạch (trình phê duyệt) sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiến nghị Sở Tài chính, Sở KH-ĐT sớm rà soát, cân đối nguồn vốn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2021-2020, tham mưu trình UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí cho công tác điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 để sở khẩn trương thực hiện các bước, thủ tục theo quy định; đồng thời kiến nghị Sở KH-ĐT xem xét tham mưu thành phố hướng dẫn công tác tổ chức đầu thầu quốc tế lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định. Kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, tham mưu Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định 131/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại TPHCM cho phù hợp với tình hình hiện nay. 

Sở QH-KT cũng cho biết, theo quy định hiện hành, Sở QH-KT không có ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đối với các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị được UBND TPHCM (cơ quan tổ chức lập quy hoạch) giao sở làm chủ đầu tư. Việc không tổ chức bộ máy quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch (chuyên nghiệp) trực thuộc sở sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao. Do đó, Sở QH-KT kiến nghị Sở Nội vụ rà soát, đề xuất UBND thành phố xem xét giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sở trong công tác quản lý các nhiệm vụ, dự án quy hoạch được thành phố giao sở làm chủ đầu tư, tức thực hiện đồng thời 2 chức năng: chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án quy hoạch và thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. 

Phát triển bền vững

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.