Nhiều quy định mới theo hướng chặt chẽ hơn

Thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)

(SGGP).- Ngày 4-9, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên họp thường trực mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Đa số ý kiến phát biểu tại phiên họp cho rằng, Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) đã bổ sung nhiều nội dung nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về xây dựng như đổi mới phương thức, nội dung quản lý dự án; đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. Về cơ bản, Dự án Luật đã được soạn thảo một cách công phu, trên cơ sở kế thừa, hoàn thiện các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nội dung bảo đảm tính khả thi. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và đặc biệt là về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, tránh sự chồng chéo với các luật về đầu tư.

Theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, sau khi được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2014).

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án