Nhiều tư liệu sử học quý trong "Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792)"

Cuốn sách Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792) của nhà nghiên cứu sử học và văn học Hoàng Thúc Trâm, bút danh chính là Hoa Bằng (1902-1977) là một trong những tác phẩm xuất sắc về lịch sử Việt Nam, khắc họa cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của vua Quang Trung, vừa được Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.
Nhiều tư liệu sử học quý trong "Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792)"

Dưới ngòi bút linh hoạt, đầy sức hấp dẫn của Hoa Bằng, cùng những tư liệu quý vừa phong phú, vừa mới mẻ, tầm vóc, tài năng của Hoàng đế Quang Trung hiện lên vô cùng sống động và được tác giả làm sáng rõ bằng những nhận định, đánh giá xác đáng. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1944 với tựa đề Quang Trung, ghi là Ký sự lịch sử (2 tập), sau đó trải qua nhiều lần tái bản với nhiều nhà xuất bản khác nhau.

Cuốn sách Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792) được NXB Chính trị quốc gia Sự thật lấy theo bản in năm 1998 do Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam cung cấp. Sách có độ dày gần 400 trang, được kết cấu gồm 4 phần: Quật khởi, Bắc tiến, Đối ngoại và Nội trị. Sách khắc họa một cách sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của vua Quang Trung, cũng như các thành tích quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa thời Tây Sơn.

Theo nhà sử học Tạ Ngọc Liễn, trong lịch sử nghiên cứu về thời Tây Sơn, tác giả Hoa Bằng là người đi đầu đạt những thành tựu vững vàng nhất. Với cuốn Quang Trung - anh hùng dân tộc, tác giả Hoa Bằng đã cắm một cái mốc chắc chắn, không ai quên được khi muốn tiếp tục đi vào nghiên cứu cuộc khởi nghĩa Tây Sơn cùng vương triều Tây Sơn.

Có thể nói, tất cả các thành tích quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa thời Tây Sơn cũng như tầm vóc, tài năng của Nguyễn Huệ đã được tác giả làm sáng rõ và đánh giá xác đáng qua tác phẩm quan trọng này. Ngòi bút viết về người anh hùng Nguyễn Huệ của tác giả Hoa Bằng rất tươi tắn, linh hoạt, có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.

Nhà sử học Tạ Ngọc Liễn cũng cho biết, năm 1997, vừa tròn 95 năm sinh và 20 năm ngày mất của học giả Hoa Bằng - Hoàng Thúc Trâm; được sự đồng ý của con trai cố học giả họ Hoàng là Đại đức Thích Đức Thiện (thế danh là Hoàng Khiêm), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và NXB Văn hóa - Thông tin cho tái bản cuốn Quang Trung - anh hùng dân tộc để tỏ lòng tưởng niệm một nhà nghiên cứu đã dành trọn đời cống hiến cho nền học thuật nước nhà.

Đến nay, tác phẩm Quang Trung - Anh hùng dân tộc của Hoa Bằng vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn được giới nghiên cứu trân trọng sử dụng. Cơ sở nền móng làm cho cuốn sách đứng vững được lâu chính là nhờ tác giả đã khai thác, sử dụng được một khối lượng tư liệu vừa phong phú, vừa mới mẻ mà nhiều nhà nghiên cứu đương thời không tiếp cận được.

Vì thế, cho tới bây giờ, những tài liệu về thời Tây Sơn được Hoa Bằng lựa chọn đưa vào công trình Quang Trung - anh hùng dân tộc vẫn rất hữu ích đối với đông đảo độc giả yêu thích lịch sử dân tộc.

Tin cùng chuyên mục