NHNN ban hành cơ chế mới về cho vay ngoại tệ

(SGGP). – Ngày 25-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 07 về hoạt động cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú. Theo cơ chế mới quy định trong thông tư (có hiệu lực từ ngày 6-5-2011), khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ phải đảm bảo có nguồn ngoại tệ đối ứng để trả nợ khi đáo hạn.

Theo NHNN, Thông tư 07 được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Thông tư xác định 2 nhóm nhu cầu chính cùng với các điều kiện đi kèm mà tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay.

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng được cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh, mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác được cam kết bằng văn bản.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng cho vay ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu xuất khẩu; trường hợp khách hàng vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu vốn này để sử dụng trong nước thì khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot).

Việc cho vay các nhu cầu vốn bằng ngoại tệ khác ngoài các quy định trên phải được chấp thuận bằng văn bản của Thống đốc NHNN.

B.MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất