Những hoạt động, dịch vụ nào tại TPHCM được mở lại từ ngày 1-10?

Những hoạt động, dịch vụ nào tại TPHCM được mở lại từ ngày 1-10?

Những hoạt động, dịch vụ nào tại TPHCM được mở lại từ ngày 1-10? ảnh 1
Những hoạt động, dịch vụ nào tại TPHCM được mở lại từ ngày 1-10? ảnh 2
Những hoạt động, dịch vụ nào tại TPHCM được mở lại từ ngày 1-10? ảnh 3
Những hoạt động, dịch vụ nào tại TPHCM được mở lại từ ngày 1-10? ảnh 4

TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác