Những trường hợp được miễn lệ phí khi đăng ký cư trú

Theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú (có hiệu lực thi hành từ ngày 5-2), công dân Việt Nam khi đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) thì phải nộp lệ phí theo quy định mới.
Những trường hợp được miễn lệ phí khi đăng ký cư trú

Trong đó, công dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ phí.

Thông tư này cũng quy định nhiều trường hợp miễn lệ phí, các nhóm này gồm: trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em, người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thường trú tại các xã biên giới, công dân thường trú tại các huyện đảo, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật, công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Thông tư cũng quy định, người đăng ký thường trú trực tuyến chỉ phải nộp 10.000 đồng/lần (so với nộp hồ sơ trực tiếp là 20.000 đồng/lần), đăng ký tạm trú trực tuyến có mức phí 7.000 đồng/lần (nộp hồ sơ trực tiếp là 15.000 đồng/lần), lệ phí tách hộ khi làm hồ sơ online là 5.000 đồng/lần.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội đề nghị nên xét để công bố hết đại dịch Covid-19, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái, dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bút Sài Gòn

Vì khách hàng

- Bảo hiểm nhân thọ xứ mình mới đi qua một “cơn bão” về lòng tin. Nhiều khách hàng quay xe, hủy hợp đồng; nhưng ở phía kia, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự. Vậy tăng hay giảm mới là xu hướng chính của mảng này?

Tin buồn