Nói toạc ra

- Theo cô, đâu là điểm đặc biệt nhất của người đàn ông? - phóng viên hỏi 1 người mẫu.
- Đôi mắt.
- Gì nữa?
- Giọng nói.
- Gì nữa?
- Đôi tay, các cơ bắp.
- Gì nữa?
- Này, nếu ông cứ hỏi kiểu này thì tôi sẽ nói toạc ra đấy.

LÊ THUẬN TÂM (St)

Các tin, bài viết khác