Ông Võ Đức Trong giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Võ Đức Trong giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Ngày 10-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức giới thiệu ông Võ Đức Trong để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

1000009468.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng ông Võ Đức Trong

Kết quả các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X đã biểu quyết thống nhất 100% cử ông Võ Đức Trong tham gia Ủy ban MTTQ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Cùng với ông Trong, ông Võ Quốc Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Châu cũng được hiệp thương và cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin cùng chuyên mục